Preventívne prehliadky

- preventívne prehliadky pre zmluvné zdravotné služby

- možnosť individuálnej preventívnej prehliadky